Amning og tidlig kontakt

Pjece på 27 sider
Amning og tidlig kontakt oplyser om, hvordan I får godt begyndt.

Den sætter fokus på, hvordan I aflæser barnet. Alt tyder på, at det handler om at lære sit lille barn at kende og kunne tolke dets signaler på sult og mæthed, når I som mor og far skal føle jer trygge ved at amme.

Pjecen oplyser desuden om emner som brystbarnets døgnrytme, appetit, mælkemængde
Amning og tidlig kontakt indeholder afsnit om

- Lær at amme
- Hvordan fungerer brystet
- Hvordan får I godt begyndt
- Hvad spiller ind på at lykkes
- Problemer med at få begyndt
- Spørgsmål som ofte melder sig
- Udmalkning
- Myter og sandhed om amning

Pjecen er udformet som en billedbog, hvor tekst og billeder supplerer hinanden.

Blandt andet illustreres, hvordan det at have et lille barn er en fælles opgave for mor og fra, og hvordan I aflæser barnet.