Amning og tidlig kontakt

27 sider

Amning og tidlig kontakt oplyser om:

 • Hvordan I får godt begyndt med at amme, og hvordan I undgår og afhjælper de problemer, som kan opstå i starten.
 • Den sætter fokus på, hvordan I aflæser barnet. Alt tyder på, at det handler om at lære sit lille barn at kende og kunne tolke dets signaler på sult og mæthed, når I som mor og far skal føle jer trygge ved at amme.
 • Pjecen oplyser desuden om emner som brystbarnets døgnrytme, appetit, mælkemængde

Amning og tidlig kontakt indeholder:

 • Afsnit om hvordan lære at amme
  – hvordan fungerer brystet, hvordan får I godt begyndt
  – hvad spiller ind på om amningen lykkes
  – problemer med at få begyndt
  – svar på spørgsmål som oftest melder sig
  – udmalkning
  – sandhed og myter om amning
  – hvor kan I søge råd
 • Den er udformet som en billedbog, hvor tekst og billeder supplerer hinanden.